Kasım 2013 Yedek Subay Celp Dönemi ile İlgili TRT Duyurusu


KASIM 2013 CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAYADAY ADAYLARINA AİT TRT DUYURUSU

 

1.         Kasım 2013 celbinde silâhaltına alınacak yedek subay aday adaylarının sevk öncesi hazırlık işlemleri, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

 

2.         Kasım 2013 yedek subay celbinde;

 • 12/09, 12/10, 12/11 ve 12/12 grup olarak yoklaması yapılan yükümlüler,
 • 1977 ve daha yaşlı doğumlulardan 15 ağustos 2013 (dâhil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar,
 • Askerlik hizmetini 15 aylık erbaş/er statüsüyle yapmakta iken dört yıllık fakülte veya yüksek okul bitirerek istekleri üzerine geçici terhis edilenlerden, terhis belgeleri 15 ağustos 2013 (dâhil) tarihine kadar askerlik şubesi başkanlığına ulaşmış ve bu tarihe kadar “karar tadili nedeniyle terhis” olarak askerlik şubesince kayıtlarına işlenmiş olanlar,
 • Sevke tabi olduğu grupları sevk edilmiş dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından 15 ağustos 2013 (dâhil) tarihine kadar çıkartılanlar,
 • Daha önceki celp dönemlerinde sevke tabi iken;
  • yasal mazeretleri nedeniyle sevk edilemeyenlerden sevk tehir süreleri     15 ağustos 2013 (dâhil) tarihine kadar sona erenler,
  • yasal mazeretleri nedeniyle sevk edilemeyenlerden sevk tehir işlemleri    15 ağustos 2013 (dâhil) tarihine kadar iptal edilenler,
  • önceki celplere katılmayarak bakaya kalıp, halen bakaya olarak arananlar ile yargılanmalarının sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın bakaya suçundan mahkemeye verilmiş olanlar ve haklarında askerlik şubesi başkanlıkları tarafından il/ilçe idare kurullarına idari para cezası teklifi yapılmış olanlar silâhaltına alınacaktır.

3.         Sevke tabi yükümlüler 01-30 eylül 2013 tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edecektir. 01-30 eylül 2013 tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemleri için askerlik şubesi başkanlıklarına 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 47’nci maddesinde belirtilen yasal mazeretleri olmadan müracaat etmeyenler (erken sevk müracatında bulunanlar hariç) bakaya işlemine tabi tutulacaktır. Ayrıca, yükümlülerin askerlik şubesine gitmeden önce e-devlet üzerindeki sevk öncesi hazırlık işlem formunu doldurmaları, müteakiben bizzat askerlik şubelerine müracaat etmeleri, işlemlerinin daha doğru ve kısa sürede tamamlamalarına katkı sağlayacaktır.

4.         Yükümlüler sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubelerine gelirken lisans diploması, not döküm belgesi (transkript), akademisyenlik belgesi (varsa), öğretmen bildirim çizelgesi (varsa), yabancı dil sınav sonuç belgelerini (varsa) hazır bulunduracaklardır.

5.         Askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat ederek sevk öncesi hazırlık işlemlerini tamamlayan yükümlüler sınıflandırılacaktır. Seçim ve sınıflandırma sonuçları millî savunma bakanlığınca 25 ekim 2013 saat:11.00’den itibaren e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

6.         Seçim ve sınıflandırma sonucunda;

 • Bir aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay aday adayları 25-28 ekim 2013 tarihleri arasında, iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları 11-13 kasım 2013 tarihleri arasında tertip edildikleri sınıf okullarına,
 • Kısa dönem erbaş/er stütüsüne ayrılanların birinci grubu 04-07 kasım 2013, ikinci grubu ise 16-18 aralık 2013 tarihleri arası eğitim merkezlerine sevk edilecektir.

7.         Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere sevk evrakını almayan, sevk evrakını aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 47’nci maddesinde belirtilen mazeretleri olmadan katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

8.         1076 sayılı yedek subay ve yedek askerî memurlar kanunu’nun ek-6’ncı maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

9.         Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.asal.msb.gov.tr. İnternet adresinin ana sayfasından, özet bilgiye ise trt teleteksten ulaşılabilir.

Yazar Hakkında

Yorumsuz

Yorum Yazın